Welkom op het platform van de universitaire psychotherapeuten

In de geest van zijn manifest heeft het platform ten doel de ontplooiing van psychoterapieën van kwaliteit in België te bevorderen, die door hoogopgeleide mensen worden uitgeoefend. Het platform werkt in samenwerking met de beroepsbeoefenaars, de associaties en beroepsverenigingen, en de universiteiten.

Dit platform verenigt de psychologen en artsen die over een aanvullende opleiding psychotherapie beschikken en die in België uitoefenen. Andere gezondheidswerkers die met het manifest van het platform instemmen kunnen er zich ook bij aansluiten als steun.

Het overgangsbeheerscomité : Stéphan Hendrickx, Yves Simon, Pierre Philippot (coördinator), Michel Ylieff

Het contact : info@psychotherapie-univ.be